16.05.2018 | Afisz Teatru Studio - polskiego studia teatralnego w Wilnie